Privacy policy

 

Worldkarts hecht veel belang aan uw privacy. De verantwoordelijke voor de verwerking, Worldkarts, Spinnerijkaai 67b B-8500 Kortrijk, België respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Worldkarts verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Kristof Goethals (info@worldkarts.be)

Onze website, mobiele toepassingen en aanverwante applicaties (samen, onze ’Website’) maken deel uit van Worldkarts. Door onze Website te raadplegen en onze diensten te gebruiken, verklaart u dat u dit privacybeleid en de praktijken voor de verzameling en behandeling van informatie die het beschrijft heeft gelezen en begrepen. Dit Privacybeleid werd op 25 mei 2019 voor het laatst geüpdatet. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, controleer deze pagina dus regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele updates.


WELKE INFO WIJ OVER U VERZAMELEN

Algemeen

We ontvangen en bewaren alle informatie die u op onze Website invoert of die u ons op een andere wijze geeft. Dit omvat informatie die gebruikt kan worden om u rechtstreeks te identificeren (‘persoonlijke informatie’).

Persoonlijke informatie is onder meer informatie die u ons verstrekt, zoals uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, postadres en e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, gebruikersnaam, wachtwoord en betalings- en factuurgegevens. In sommige gevallen vragen wij uw gewicht, met als doel een race in bepaalde categorieën in te delen.

U kunt ervoor kiezen om ons geen persoonlijke informatie te verstrekken. In het algemeen is echter wel enige informatie over u vereist opdat u relevante aanbiedingen van Worldkarts en zijn partners zou kunnen ontvangen en de andere voordelen van de registratie als lid zou kunnen benutten. Zo kunnen alleen geregistreerde leden zich inschrijven voor races en opleidingen, online vouchers aankopen, rijhistorieken bekijken, statistieken opvragen, een aankopen overzicht opvragen, voor leden bedoelde nieuwsbrieven en kortingsmails ontvangen, Bovendien is bepaalde informatie vereist opdat u ons vragen zou kunnen stellen of andere transacties op onze site zou kunnen uitvoeren.

Andere gegevens die wij kunnen verzamelen, kunnen bijvoorbeeld details zoals uw IP-adres zijn, informatie die uw toestel identificeert en informatie over uw browsergeschiedenis, voor zover die informatie betrekking heeft op u.


Informatie over anderen

U kunt op onze Website ook contact- en informatie over andere mensen verstrekken. Als u via onze website een reservering maakt/inschrijving doet voor iemand anders, moet u zijn of haar persoonlijke informatie opgeven. U moet de toestemming van de betrokken personen hebben voor u ons hun persoonlijke informatie geeft, aangezien ze alleen via uw account hun informatie kunnen bekijken of wijzigen.


Betaalinformatie

Als u via onze website inschrijft voor een bepaalde race of opleiding, verzamelen wij betaalinformatie over u, zoals het nummer van uw kredietkaart, de naam van de kaarthouder, de vervaldatum, de authenticatiecode en het factuuradres. Wij geven deze informatie beveiligd door aan de leverancier van reservatiesoftware en e-payment partners, zodat de transactie kan worden voltooid. Let op: niet Worldkarts, maar de leverancier verwerkt uw betaling, tenzij anders vermeld. U gaat er mee akkoord het beleid en de procedures van de leverancier te raadplegen en te aanvaarden voor u via Worldkarts reserveert/inschrijft.

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


VERWERKINGSDOELEINDEN

Worldkarts verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering (d.m.v. uw persoonlijk account houden we o.a. uw verjaardag, aankoophistoriek en rijresultaten bij) en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Worldkarts gebruikt de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende algemene doelen:

Algemene doelen

 • voor de registratie en het beheer van uw account en om u toe te laten onze site te bezoeken en te gebruiken;

 • om in het algemeen met u te communiceren en u informatie te verstrekken over Worldkarts en over uitnodigingen van de Worldkarts-community;

 • om uw boeking van races/opleidingen/kartactiviteiten te vergemakkelijken;

 • om op uw vragen en commentaren te antwoorden;

 • om uw belangstelling voor onze producten, diensten en Website te meten en ze te verbeteren;

 • om u op de hoogte te brengen van bijzondere aanbiedingen en producten of diensten die bij ons of onze partners beschikbaar zijn en die u kunnen interesseren, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren;

 • om informatie van u te vragen, onder meer via peilingen;

 • om geschillen of problemen op te lossen;

 • om mogelijke verboden of illegale activiteiten te voorkomen;

 • om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen; en

 • zoals anderszins wordt beschreven op het ogenblik van het verzamelen van de gegevens.

 • E-mailberichten We menen dat deze e-mailberichten u nuttige informatie geven over speciale aanbiedingen of karting evenementen of opleidingen die beschikbaar zijn via onze sites. Let op: u kunt er in elke e-mail die wij u sturen voor kiezen om deze e-mailberichten niet meer te ontvangen.

HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN

Wij willen dat u met vertrouwen gebruikmaakt van onze website en wij spannen ons in om de informatie die wij verzamelen te beschermen. Hoewel geen enkele website volledige veiligheid kan garanderen, gebruiken wij passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale toegang, gebruik of onthulling en tegen onopzettelijk verlies, schade, aantasting of vernietiging. Zo mogen bijvoorbeeld alleen bevoegde werknemers persoonlijke informatie raadplegen, en dan nog alleen voor toegestane zakelijke doeleinden. Verder gebruiken wij encryptie wanneer wij gevoelige persoonlijke informatie over u verzenden tussen uw systeem en het onze of dat van de partijen met wie wij gevoelige informatie delen, en gebruiken wij firewalls en detectiesystemen om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot uw informatie.


RECHTSGROND(EN) VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]


OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (hosting, software leveranciers, website developer, nieuwbrief-tool) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Worldkarts verbonden zijn of met enige andere partner van Worldkarts. Worldkarts garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Worldkarts kan uw informatie delen met de volgende entiteiten:

• Leveranciers, met inbegrip van maar niet beperkt tot software leveranciers die uw reserveringen/inschrijvingen en betalingen uitvoeren, boekhoudkundige software leverancier en leverancier nieuwsbrief tool. Informatie die wij met leveranciers delen om reserveringen te bevorderen, wordt behandeld volgens het toepasselijke privacybeleid van de leverancier, met uitzondering van de betaalinformatie. Wij delen betaalinformatie alleen wanneer het nodig is voor boekingen/inschrijvingen via of op Worldkarts, en wij beperken het gebruik van de betaalinformatie door de leveranciers tot dit doel.

Als u een profiel op Worldkarts aanmaakt, zal bepaalde informatie in uw profiel publiek zichtbaar zijn en identificeerbaar door op uw schermnaam te klikken. U kunt uw profiel zien zoals leden van het publiek het zullen zien.

In andere gevallen dan hierboven beschreven ontvangt u een mededeling wanneer uw persoonlijke informatie wordt gedeeld met derden. U krijgt dan de gelegenheid om ervoor te kiezen dat wij deze informatie niet mogen delen.

Wij kunnen ook globale of anonieme informatie delen met derden, zoals adverteerders en investeerders. We kunnen onze adverteerders bijvoorbeeld het aantal bezoekers doorgeven dat onze website ontvangt. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke informatie en worden gebruikt om inhoud en diensten te ontwikkelen die naar wij hopen interessant voor u zijn.


EXTERNE LINKS

Onze Website kan links naar website van derde partijen bevatten. Als u via de links op onze Website andere websites bezoekt, is het mogelijk dat de uitbaters van deze website informatie over u verzamelen die zij zullen gebruiken volgens hun privacybeleid, dat kan afwijken van ons Privacybeleid. Wij raden daarom aan dat u de privacyverklaringen op de andere websites leest, zodat u hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie begrijpt.


BEWAARPERIODE

Wij kunnen bepaalde informatie over uw account in onze archieven bewaren, ook voor analytische doeleinden en voor de volledigheid van onze documentatie. Hoe lang wij uw informatie bewaren, hangt af van het doel waarvoor wij de informatie hebben verzameld en gebruiken.

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is voor onze zakelijke doeleinden of wettelijke verplichtingen. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie bewaren gedurende een periode nadat u uw account bij ons heeft afgesloten, bij voorbeeld als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te vestigen.


RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze verbeteren via zijn of haar persoonlijk account indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Wij zullen u een e-mail sturen om uw verzoek te bevestigen. Let op: u kunt zich na het afsluiten van een account niet langer aanmelden en u heeft dan geen toegang meer tot uw persoonlijke informatie. U kunt echter op elk ogenblik een nieuwe account openen. Als u besluit uw account bij Worldkarts af te sluiten, zullen wij uw account deactiveren en uw profielinformatie niet meer actief zichtbaar maken.

Als lid van Worldkarts en ook wanneer u geen lid bent, kunt u in elke e-mail die wij u sturen aangeven dat u geen commerciële berichten meer wenst te ontvangen. Let op: wij kunnen u andere berichten sturen, zoals servicemeldingen en administratieve berichten over uw account bij Worldkarts.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen;

 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@worldkarts.be (Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Worldkarts, Spinnerijkaai 67b B-8500 Kortrijk, België, info@worldkarts.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.)


DIRECT MARKETING

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Worldkarts, Spinnerijkaai 67b B-8500 Kortrijk, België, info@worldkarts.be.

WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Worldkarts kan dit Privacybeleid in de toekomst wijzigen of aanpassen. Wij zullen de datum van de laatste revisies van dit Privacybeleid bovenaan deze pagina vermelden en elke revisie zal vanaf haar publicatie van kracht zijn. Wij zullen onze leden op de hoogte brengen van belangrijke wijzingen van dit Privacybeleid door ofwel een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat ons bij de registratie werd verschaft, ofwel een kennisgeving op onze Website te plaatsen. Wij moedigen u aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te controleren, zodat u de recentste versie kent.


CONTACT

Heeft u vragen betreffende de verwerking van uw gegevens of wenst u uw lidmaatschap of inschrijving te verwijderen? Neem dan contact met ons op.

Worldkarts
Spinnerijkaai 67b B-8500 Kortrijk
+32 (0)56 21 49 91
info@worldkarts.be


KLACHT INDIENEN

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met ons privacy beleid.